Kariera

Dołącz do grona naszych specjalistów.

Oferty pracy

Wymagania:

 • dobra znajomość baz danych Oracle,
 • udokumentowane doświadczenie w administrowaniu bazami Oracle,
 • minimum 5 lat pracy jako administrator baz danych Oracle,
 • zaangażowanie.

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień związanych ze strojeniem bazy oraz optymalizacją zapytań SQL,
 • doświadczenie w administracji dużymi bazami danych Oracle,
 • znajomość innych systemów bazodanowych.

Oferujemy:

 • praca na cały etat,
 • umowa o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności.

 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w COMMIT.IT prześlij swoje CV na adres praca@commit-it.pl z dopiskiem „Administrator Oracle” w tytule maila.

 

Prosimy o dołączenie do życiorysu następującego oświadczenia: „Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883).”

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Wymagania:

 • dobra znajomość baz danych Oracle,dobra znajomość SQL i PL/SQL,
 • minimum 5 lat doświadczenia jako programista PL/SQL,
 • zaangażowanie.

Mile widziane:

 • umiejętność optymalizacji zapytań SQL,
 • doświadczenie w tworzeniu dużych systemów opartych na Oracle,

Oferujemy:

 • praca na pełny etat,
 • umowa o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności.

 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w COMMIT.IT prześlij swoje CV na adres praca@commit-it.pl z dopiskiem „Programista Oracle” w tytule maila.

Prosimy o dołączenie do życiorysu następującego oświadczenia: „Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883).”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Oferty praktyk

Zagadnienia, z którymi zapoznasz się podczas praktyk:

 • instalacja i konfiguracja oprogramowania Oracle (10g, 11g).
 • projektowanie baz danych
 • programowanie SQL, PL\SQL

 

Cele praktyki (wiedza teoretyczna / praktyczna):

 • praktyczna umiejętność programowania SQL i PL\SQL
 • zdobycie umiejętności pracy w zespole
 • poznanie kultury organizacyjnej firmy

 

Wymagania wobec kandydata:

 • absolwent lub student ostatnich lat studiów informatycznych
 • co najmniej podstawowa znajomość relacyjnych baz danych
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • dobra organizacja pracy
 • otwartość na nowe doświadczenia
 • chęć rozwoju i zdobycia wiedzy na temat baz Oracle
 • motywacja

 

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyk w Commit.IT prześlij swoje CV na adres praca@commit-it.pl z dopiskiem „Praktykant – Programista Oracle” w tytule maila.

 

Prosimy o dołączenie do życiorysu następującego oświadczenia: „Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883).”

Zagadnienia, z którymi zapoznasz się podczas praktyk:

 • składnia i elementy języka Java
 • programowanie obiektowe
 • aplikacje graficzne
 • aplikacje bazodanowe (Oracle)

Cele praktyki (wiedza teoretyczna / praktyczna):

 • umiejętność programowania w Java
 • umiejętność tworzenia aplikacji graficznych
 • umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowych (Oracle)
 • poznanie kultury organizacyjnej firmy

Wymagania wobec kandydata:

 • absolwent lub student ostatnich lat studiów informatycznych
 • co najmniej podstawowa znajomość programowania w jednym z języków: C/C++, Java, C#
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • dobra organizacja pracy
 • otwartość na nowe doświadczenia
 • chęć rozwoju
 • motywacja

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyk w Commit.IT prześlij swoje CV na adres praca@commit-it.pl z dopiskiem „Praktykant – Programista Java” w tytule maila.

Prosimy o dołączenie do życiorysu następującego oświadczenia: „Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883).”

Zagadnienia, z którymi zapoznasz się podczas praktyk:

 • składnia i elementy języka C#
 • programowanie obiektowe
 • aplikacje Windows Forms
 • aplikacje bazodanowe (Oracle)

 

Cele praktyki (wiedza teoretyczna / praktyczna):

 • umiejętność programowania w C#
 • umiejętność tworzenia aplikacji Windows Forms
 • umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowych (Oracle)
 • poznanie kultury organizacyjnej firmy

 

Wymagania wobec kandydata:

 • absolwent lub student ostatnich lat studiów informatycznych
 • co najmniej podstawowa znajomość programowania w jednym z języków: C/C++, Java, C#
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • dobra organizacja pracy
 • otwartość na nowe doświadczenia
 • chęć rozwoju
 • motywacja

 

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyk w Commit.IT prześlij swoje CV na adres praca@commit-it.pl z dopiskiem „Praktykant – Programista C#” w tytule maila.

 

Prosimy o dołączenie do życiorysu następującego oświadczenia: „Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883).”

Zagadnienia, z którymi zapoznasz się podczas praktyk:

 • instalacja i konfiguracja oprogramowania Oracle (10g, 11g).
 • tworzenie bazy danych
 • przenoszenie, tworzenie kopii bazy danych
 • archiwizacja i odtwarzanie baz
 • konfiguracja SQL*Net
 • projektowanie baz danych
 • programowanie SQL, PL\SQL
 • tworzenie skryptów shell do celów administracji bazami
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

 

Cele praktyki (wiedza teoretyczna / praktyczna):

 • zdobycie praktycznych umiejętności administracji bazami Oracle
 • zdobycie umiejętności pracy w zespole
 • poznanie kultury organizacyjnej firmy

 

Wymagania wobec kandydata:

 • absolwent lub student ostatnich lat studiów informatycznych
 • co najmniej podstawowa znajomość relacyjnych baz danych
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • dobra organizacja pracy
 • otwartość na nowe doświadczenia
 • chęć rozwoju i zdobycia wiedzy na temat baz Oracle
 • motywacja

 

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyk w Commit.IT prześlij swoje CV na adres praca@commit-it.pl z dopiskiem „Praktykant – Administrator Oracle” w tytule maila.

 

Prosimy o dołączenie do życiorysu następującego oświadczenia: „Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz.883).”

Aplikacje prosimy składać na adres praca@commit-it.pl