Utrzymanie systemów IT

Zapewniamy spokój, dbamy o stabilność i bezpieczeństwo Twoich systemów.

Zapewnimy Ci wsparcie na najwyższym poziomie.

Wiemy, jak trudno znaleźć pracowników o odpowiednich kompetencjach, zwłaszcza jeżeli zespół IT jest nieliczny i każdy musi zajmować się wieloma różnymi technologiami, często bardzo odległymi. Wiemy, że coraz trudniej jest sprostać wymaganiom finansowym pracowników. Wiemy jak problematyczna może być rotacja pracowników lub ich dłuższa choroba.

Wiemy też, jakie straty mogą przynieść działania osoby o niewystarczających kompetencjach.

Stabilność i ciągłość pracy

Oferujemy opiekę nad:

Zadbamy o stabilność, dostępność, wydajność i bezpieczeństwo Twojego systemu.

Dzięki współpracy z nami zyskujesz wsparcie całego zespołu o kompetencjach ekspertów. Mamy wieloletnie doświadczenie zdobyte w dużych i bardzo dużych firmach. Zajmowaliśmy się utrzymaniem różnorodnych środowisk od tych małych do bardzo rozbudowanych. Mamy wypracowane i sprawdzone metody zabezpieczania systemów przed awariami. Działamy proaktywnie, monitorujemy pracę systemów i baz danych, aby z ewentualnymi problemami radzić sobie już w zarodku.

Dzięki nam możesz spać spokojnie, zaopiekujemy się Twoim systemem i zapewnimy jego ciągłe i bezawaryjne działanie.

Przejrzystość budżetu

W ramach stałej opłaty miesięcznej będziemy zajmować się utrzymaniem ciągłej i stabilnej pracy systemu. Będziemy doradzać, monitorować system, dbać o stosowanie dobrych praktyki, wykonywać codzienne standardowe czynności administratorskie,  przeciwdziałać awariom oraz – jeżeli takie wystąpią – możliwie szybko i skutecznie usuwać ich skutki.

Za dodatkową opłatą, rozliczaną według ilości przepracowanych godzin, możemy wykonać także prace dodatkowe, związane z rozwojem środowiska. Dostarczymy i wdrożymy nowy sprzęt, wykonamy migrację, przeprowadzimy optymalizację systemu lub jego wybranych elementów wykonamy prace programistyczne.

Zasady rozliczania są klarowne i przewidywalne.

Ograniczenie ryzyk biznesowych

Awaria systemu IT to ryzyko przerwy w produkcji lub sprzedaży, a w konsekwencji wymierne straty finansowe.

Doradzamy jakie rozwiązanie wybrać, aby zminimalizować ryzyko awarii oraz ograniczyć czas trwania awarii, oraz jej możliwe skutki (redundancja, środowiska zapasowe, bazy stand-by, klastry itp.). Pomagamy znaleźć możliwie najefektywniejsze rozwiązanie mieszczące się w zadanym budżecie.

Widzieliśmy setki różnych rozwiązań i tysiące różnorodnych środowisk. Wiemy które rozwiązania są najbardziej stabilne i efektywne, a których lepiej się wystrzegać.

Pomagamy tworzyć plany Disaster Recovery, na wypadek sytuacji kryzysowej, najczęściej krytycznej awarii wyłączającej możliwość pracy operacyjnej (powódź, pożar itp.).

Szybkość reakcji

Czas to pieniądz.

Każda minuta przestoju systemu, każde opóźnienie w projekcie to wymierne, przeliczalne straty.  Wiemy o tym, dlatego też staramy się, aby wszystkie kierowane do nas zgłoszenia były realizowane jak najszybciej, szybciej niż to gwarantujemy w SLA. Klienci chwalą sobie szybkość i skuteczność naszych działań, wielokrotnie usłyszeliśmy, że są zdziwieni tak szybką realizacją zgłaszanych zadań i problemów.

Niezależnie od systemów rejestracji zgłoszeń udostępniamy możliwość zgłaszania problemów bezpośrednio do administratora odpowiedzialnego za danego klienta.

Metodyka działań

Niemal każde środowisko wygląda inaczej, inna jest architektura, inne wymagania biznesowe, inny charakter pracy, inne procedury lub też ich brak. Dlatego też sam moment przejęcia utrzymania może być problematyczny i skutkować niestabilnościami w działaniu systemu.

Wiemy o tym, dlatego też mamy sprawdzone procedury postępowania, aby przejęcie przez nas utrzymania przebiegło gładko i bezproblemowo.

1. Wykonujemy audyt wstępny środowiska, aby poznać środowisko, jego ograniczenia i wymagania.
2. Na podstawie audytu oraz analizy Waszych potrzeb przygotowujemy ofertę.
3. Po przyjęciu naszej oferty wykonujemy inwentaryzację środowiska w celu uaktualnienia dokumentacji technicznej, zebrania i weryfikacji aktualnie używanych procedur oraz przygotowania zaleceń odnośnie rozwoju środowiska.
4. Przedstawiamy plan prac mających na celu zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska.
5. Wdrażamy narzędzia monitorujące.
6. Przejmujemy nadzór nad środowiskiem.